Zasady recenzji

Zasady obowiązujące recenzentów


  1. Wydawane utwory poddawane są procedurze recenzji.

  2. Do oceny każdej publikacji redakcja powołuje co najmniej dwóch recenzentów spośród specjalistów w dziedzinie, której dotyczy publikacja.

  3. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane autorom.

  4. Recenzent wspiera redaktora w podejmowaniu decyzji redakcyjnych i może również wspierać autora w poprawieniu pracy.

  5. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą.

  6. Recenzenci powinni rzetelnie oraz w sposób zrozumiały wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami naukowymi.

  7. Wszystkie recenzowane prace muszą być traktowane jak dokumenty poufne. Nie można ich okazywać ani dyskutować na ich temat z innymi nieupoważnionymi osobami.

  8. Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

  9. Recenzenci powinni wskazać publikacje, na które nie powołał się autor pracy.

  10. Recenzent powinien również poinformować redaktora o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub podejrzeniu plagiatu.