Publikacje książkowe

Autor: Wojciech Szydło

Rok wydania: 2010

Liczba stron: 436

ISBN: 978-83-62832-00-2

Cena: 39 zł

Zamów

Reprezentacja Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami

Prezentowana monografia przedstawia w sposób całościowy i syntetyczny skomplikowaną problematykę Skarbu Państwa jako podmiotu prawa występującego w procesie gospodarowania nieruchomościami skarbowymi.
Autor dokonał identyfikacji oraz rzetelnej analizy istniejących w polskim porządku prawnym regulacji, które, instytucjonalizując udział państwa w obrocie prawnym pod postacią Skarbu Państwa, wyznaczają określone podmioty jako uprawnione do występowania w obrocie prawnym za Skarb Państwa, zobowiązując je do dokonywania stosownych czynności gospodarowania mieniem skarbowym dla urzeczywistniania interesu publicznego.
Niezwykła doniosłość praktyczna zagadnień związanych z reprezentacją Skarbu Państwa w zakresie gospodarowania nieruchomościami sprawia, że treści zawarte w niniejszym opracowaniu posiadają duży walor poznawczy. Monografia zawiera wskazówki i podpowiedzi dla przedstawicieli praktyki prawniczej: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, sędziów, pracowników administracji publicznej, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych przygotowujących się do wykonywania zawodów związanych z gospodarowaniem i zarządzaniem nieruchomościami.

Autorem ksiązki jest dr Wojciech Szydło – doktor nauk prawnych. Adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego Materialnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wspólnik w Kancelarii Prawniczej Marek Szydło i Wspólnicy Spółka Komandytowa. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zagadnień prawa cywilnego, prawa obrotu, gospodarowania i zarządzania nieruchomościami oraz prawa konkurencji.
Autor wielu prac naukowych oraz opinii i ekspertyz prawnych. Współautor komentarza do ustawy o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki. Wykładowca przedmiotów: Prawo cywilne, Cywilnoprawne formy działania administracji publicznej oraz Prawo obrotu nieruchomościami. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu gospodarowania i zarządzania nieruchomościami, wykłady dla aplikantów notarialnych oraz szkolenia z problematyki szeroko pojętego prawa prywatnego.

"(…) Autor wnikliwie zanalizował znacznych rozmiarów regulację prawną, swobodnie "poruszając się" po tym skomplikowanym materiale normatywnym. Nie wahał się przy tym wypowiedzieć swojego stanowiska nie tylko w kwestiach kluczowych, ale również incydentalnych. (…) Nie można zaś tracić z pola widzenia faktu, że przedmiotem Jego dociekań jest materia niezwykle złożona, obfitująca w liczne wątpliwości i będąca zarazem źródłem wielu rozbieżnych poglądów wypowiadanych zarówno w literaturze, jak i - w mniejszym stopniu - w orzecznictwie. (…)"

dr hab. prof. UŚ Ryszard Mikosz

Autor "różnicuje wewnętrznie kategorię przedstawicielstwa ustawowego, wyróżniając w niej między innymi przedstawicielstwo instytucjonalne. Polegać ma ono na działaniu tworu organizacyjnego powoływanego wyłącznie do tego, by reprezentować w obrocie podmiot, w którego ramach powoływany twór funkcjonuje i wyposażonego w tym celu przez ustawę w odpowiednie umocowanie (przykładem takiego przedstawiciela instytucjonalnego jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa). Sądzę, że koncepcja ta zasługuje na poparcie i stanowi ważny wkład Autora w naukę prawa cywilnego".

dr hab. prof. UWr. Piotr Machnikowski


Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (cena detaliczna książki wraz z przesyłką wynosi 39zł)* dane do faktury