Publikacje książkowe

Autor: Ewa Galewska (red.)

Rok wydania: 2015

Liczba stron: 182

ISBN: 978-83-928515-8-5


Nakład wyczerpany
(Istnieje możliwość druku na życzenie przy zamówieniu co najmniej 20 egzemplarzy)

Zamów

Wybrane aspekty prawa nowych technologii - część 3

Spis treści


 • Mgr Wojciech Bijas

  Wiarygodność dowodów cyfrowych


 • Mgr Dorota Drapisz

  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ustawie o prawach konsumenta


 • Mgr Sandra Gali

  Porównanie regulacji prawnej przestępstwa stalkingu w Polsce i w Niemczech


 • Michalina Gdula

  Ustalanie właściwości i jurysdykcji w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej w Internecie. Wprowadzenie


 • Dominik Godula

  E-deklaracje - wpływ regulacji prawnej dotyczącej składania deklaracji podatkowych środkami komunikacji elektronicznej na ilość złożonych e-deklaracji w latach 2008 - 2014


 • Miłosz Jamrocha

  Prawidłowość unormowania dowodowych czynności poszukiwawczych w kontekście zabezpieczania dowodów elektronicznych


 • Bartosz Jaroni

  Umowy o dostarczanie treści cyfrowych


 • Marta Kaźmierczak

  Formy naruszeń prawa do znaku towarowego w Internecie


 • Damian Klimas

  Obowiązki informacyjne przedsiębiorców w umowach B2C e commerce – wybrane aspekty


 • Dominika Kuźnicka

  Cybersquatting, typosquatting, framing i inne, czyli czyny nieuczciwej konkurencji w Internecie


 • Zuzanna Lisowska

  Ochrona prawa do wizerunku w Internecie


 • Adam Majewski

  Wybrane aspekty prawnokarne przepisów art. 115 oraz art. 116 ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnychZłóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (druk na życzenie, co najmniej 20 egzemplarzy)* dane do faktury