Publikacje książkowe

Autor: Ewa Galewska, Sylwia Kotecka (red.)

Rok wydania: 2012

Liczba stron: 496

ISBN: 978-83-62832-01-9

Cena: 48 zł

Zamów

X-lecie CBKE

Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów przygotowanych z okazji konferencji naukowej10 Lat Prawa Nowych Technologii we Wrocławiu, która odbyła się w dniach 13-14 listopada 2012 r. Organizatorem tego wydarzenia było Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego. Ideą, która przyświecała organizatorom jubileuszowej konferencji było stworzenie forum wymiany poglądów szerokiego grona przedstawicieli nauki zajmujących się problematyką prawa technologii informacyjnych.

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach Uniwersytetu Wrocławskiego od 2002 r. Jednostka powołana została w celu prowadzenia badań naukowych nad szeroko rozumianymi aspektami prawa nowych technologii. Kolejne lata funkcjonowania ugruntowały pozycję Centrum jako solidnego organizatora przedsięwzięć naukowo-badawczych. Celem badań prowadzonych przez CBKE jest analiza rozwoju nauk prawnych i informatycznych, jak również propagowanie zastosowania nowoczesnych technologii w prawie.

www.cbke.prawo.uni.wroc.pl

Studenckie Koło Naukowe - Blok Prawa Komputerowego powstało w 2002 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Do celów statutowych SKN-BPK należy m.in.: pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności studentów w zakresie tematyki prawa komputerowego, rozwijanie i kształtowanie życia naukowego, prowadzenie prac naukowo-badawczych, rozwijanie współpracy naukowej, integracja środowiska studenckiego i naukowego.

www.bpk.prawo.uni.wroc.pl


Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (cena detaliczna książki wraz z przesyłką wynosi 48zł)* dane do faktury