Publikacje książkowe

Autor: Joanna Kuźmicka-Sulikowska

Rok wydania: 2013

Liczba stron: 336

ISBN: 978-83-62832-04-0

Cena: 42 zł

Zamów

Odpowiedzialność majątkowa funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa

Niniejszy komentarz obejmuje kompleksowe omówienie problematyki objętej ustawą z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173), która weszła w życie 17 maja 2011 r.
W komentarzu dokonano szerszego przedstawienia relacji zachodzących pomiędzy przepisami tej ustawy a unormowaniami innych aktów prawnych.
Przeprowadzono też analizę szeregu sytuacji, w których mogą pojawić się wątpliwości w praktyce stosowania komentowanej ustawy.
Liczne instytucje prawne, relewantne w świetle tej ustawy, zostały w komentarzu dokładniej przedstawione, tak, aby nie było potrzeby sięgania do innych aktów prawnych i dotyczącej ich literatury prawniczej, lecz by Czytelnik miał do dyspozycji kompletne opracowanie obejmujące wszelkie zagadnienia istotne na tle komentowanej ustawy oraz powiązane z nią merytorycznie. Dlatego też komentarz ten warto polecić tak samym funkcjonariuszom publicznym, jak i sędziom, prokuratorom, adwokatom i radcom prawnym oraz aplikantom do tych zawodów. Może on być także przydatny dla studentów prawa i administracji, zainteresowanych tą problematyką.

Joanna Kuźmicka-Sulikowska – doktor nauk prawnych, adiunkt w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny. Autorka publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym dwóch monografii: „Zasady odpowiedzialności deliktowej w świetle nowych tendencji w ustawodawstwie polskim”, Warszawa 2011; „Odpowiedzialność deliktowa w prawie wybranych państw obcych”, Wrocław 2011.Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (cena detaliczna książki wraz z przesyłką wynosi 42zł)* dane do faktury