Publikacje książkowe

Autor: Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz (red.)

Rok wydania: 2014

Liczba stron: 593

ISBN: 978-83-61796-96-1


Nakład wyczerpany
(Istnieje możliwość druku na życzenie przy zamówieniu co najmniej 20 egzemplarzy)


Zamów

Diagnoza arbitrażu. Funkcjonowanie prawa o arbitrażu i kierunki postulowanych zmian

Jak niezwykle celnie zauważa dr B. Gessel – Kalinowska vel Kalisz kluczowym elementem konstytutywnym dla arbitrażu pozostaje zawsze wyrażająca ową wolę stron „umowa o arbitraż”. Do niej też, a także do istotnych zmian w tym zakresie odwołuje się redaktor opracowania, akcentując doniosłość zaistniałych – na przestrzeni ostatnich 20 bez mała lat – w tym obszarze przemian, które w dużej mierze podyktowane były potrzebami stale rozwijającej się praktyki. Zdaniem redaktora publikacji ten społeczny wymiar arbitrażu powoduje, że jest on jedną z form aktywujących kapitał społeczny. […]
Niezaprzeczalnym walorem recenzowanego opracowania jest zatem nie tylko opis oraz ocena aktualnego stanu prawnego w obszarze arbitrażu, ale nadto propozycje zmian idących w kierunku usprawnienia procedur jego prowadzenia, ale – na co zwraca się tutaj szczególną uwagę – z poszanowaniem, czy wręcz podniesieniem rangi woli stron, jako elementu konstytuującego de iure ale i de facto arbitraż. […]
Analizując tak przedstawiony zakres treściowy recenzowanego opracowania należy zauważyć, iż mimo, że formalnie nie stanowi ono komentarza do obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, niemniej de facto w ich świetle, publikacja pełni zbliżoną funkcję. […]
Warto zauważyć, że od strony metodologicznej w recenzowanym opracowaniu przyjęto nowatorskie podejście do materiału w postaci dorobku judykatury. Otóż nie tyle przywołuje się liczne orzeczenia – wyroki i postanowienia – ile glosuje się wybrane orzeczenia, ilustrujące kluczowe momenty analizy normatywnej. [...]
Podsumowując, recenzowana praca zbiorowa pod red. dr B. Gessel – Kalinowskiej vel Kalisz stanowi wszechstronne opracowanie problematyki arbitrażu w świetle polskiego porządku prawnego.

Fragment recenzji – prof. dr hab. Marek Michalski


Złóż zamówienie na książkę drogą elektroniczną: (druk na życzenie, co najmniej 20 egzemplarzy)* dane do faktury